วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการ

โรงพิมพ์ดิจิตอล

รวมวันหยุดราชการ 2562 / 2563 / 2564

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ปฏิทิน 2563 / ปฏิทิน 2564 / ปฏิทิน 2565 / บทความ / ปฏิทินวันพระ

ปฏิทิน2564 pdf 

วันหยุดราชการ2562

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี2562

ปฏิทิน2562พร้อมวันหยุดราชการ

วันหยุดเดือนมกราคม

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่ New Year’s Day

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ Children’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 วันครู Teacher’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 วันตรุษจีน Chinese New year’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา Makah Bucha Day

วันหยุดเดือนมีนาคม

ไม่มีวันหยุด

วันหยุดเดือนเมษายน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน   2562   วันเช็งเม้ง Qing Ming Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน   2562   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ /วันจักรี Chakri Memorial Day

วันเสาร์ที่ 13-วันจันทร์ที่15 เมษายน   2562      วันสงกรานต์ Songkran Festival Day

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม   2562   วันแรงงาน National Labour Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม   2562      วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ Royal Ploughing Ceremony Day

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม   2562      วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day

โรงพิมพ์ปฏิทินราคาถูก

วันหยุดเดือนมิถุนายน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน   2562   วันไหว้บะจ่าง (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม   2562      วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม   2562      วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม   2562      วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว H.M. King Rama X’s BirthDay

วันหยุดเดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม   2562      วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง H.M. Queen Sirikit’s BirthDay

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม   2562     วันสารทจีน Sart Chin Day or Spirit Festival (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกันยายน

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน   2562     วันไหว้พระจันทร์ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอาทิตย์ที่ 29 – วันจันทร์ที่ 30 กันยายน   2562    เทศกาลกินเจ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 1 – วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม   2562    เทศกาลกินเจ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม   2562     วันออกพรรษา End of Buddhist Lent Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม    2562     วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร H.M. King Rama IX Memorial Day

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม    2562     วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / วันปิยมหาราช Chulalongkorn Memorial Day

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม   2562     วันลอยกระทง Loy Krathong Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

ปฏิทินแขวนผนัง

วันหยุดเดือนธันวาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม     2562   วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร H.M. King Rama IX’s Birthday

วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม     2562   วันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ Constitution Day

วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม     2562   วันไหว้ขนมบัวลอย (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม     2562   วันคริสมาสต์ Christmas Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม     2562   วันเริ่มเทศกาลปีใหม่ New Year’s Eve

วันหยุดราชการ2563

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี2563

ปฏิทิน2563พร้อมวันหยุดราชการ

วันหยุดเดือนมกราคม

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่ New Year’s Day

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ Children’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 วันครู Teacher’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 วันตรุษจีน Chinese New year’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา Makah Bucha Day

วันหยุดเดือนมีนาคม

โรงพิมพ์หนังสือ

ไม่มีวันหยุด

วันหยุดเดือนเมษายน

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน   2563   วันเช็งเม้ง Qing Ming Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน   2563   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ /วันจักรี Chakri Memorial Day

วันจันทร์ที่ 13/ วันอังคารที่14 / วันพุธที่15 เมษายน   2563      วันสงกรานต์ Songkran Festival Day

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม   2563   วันแรงงาน National Labour Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม   2563      วันฉัตรมงคล Coronation Day

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม   2563      วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม   2563      วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ Royal Ploughing Ceremony Day

วันหยุดเดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน   2563      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี H.M. Queen Suthida’s BirthDay

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน   2563   วันไหว้บะจ่าง (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม   2563      วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม   2563      วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม   2563      วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว H.M. King Rama X’s BirthDay

วันหยุดเดือนสิงหาคม

วันพุธที่ 12 สิงหาคม   2563      วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง H.M. Queen Sirikit’s BirthDay

วันหยุดเดือนกันยายน

วันพุธที่ 2 กันยายน   2563     วันสารทจีน Sart Chin Day or Spirit Festival (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนตุลาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม   2563     วันไหว้พระจันทร์ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม   2563     วันออกพรรษา End of Buddhist Lent Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

โรงพิมพ์ปฏิทิน

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม    2563     วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร H.M. King Rama IX Memorial Day

วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม   2563     เทศกาลกินเจ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม    2563     วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / วันปิยมหาราช Chulalongkorn Memorial Day

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม   2563     วันลอยกระทง Loy Krathong Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 22กันยายน ***

วันหยุดพิเศษ2563   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน                   ๑ วัน

วันหยุดพิเศษ2563   วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน                            ๑ วัน

วันหยุดเดือนธันวาคม

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม     2563   วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร H.M. King Rama IX’s Birthday

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม     2563   วันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ Constitution Day

***ยกเลิกวันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่7 ธันวาคม***

วันหยุดพิเศษ2563   วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม                                   ๑ วัน

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม     2563   วันไหว้ขนมบัวลอย (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม     2563   วันคริสมาสต์ Christmas Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม     2563   วันเริ่มเทศกาลปีใหม่ New Year’s Eve

วันหยุดราชการ2564

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี2564

ปฏิทิน2564พร้อมวันหยุดราชการ

วันหยุดเดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่ New Year’s Day

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 วันเด็กแห่งชาติ Children’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 วันครู Teacher’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564                     

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน Chinese New year’s Day     

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา Makah Bucha Day

โรงพิมพ์ออฟเซ็ท

วันหยุดเดือนมีนาคม

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคเหนือ 2564   

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม   2564  ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี

 

วันหยุดเดือนเมษายน

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน   2564   วันเช็งเม้ง Qing Ming Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอังคารที่ 6 เมษายน   2564   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ /วันจักรี Chakri Memorial Day

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564           

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน   2564     วันสงกรานต์     

วันอังคารที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่15 เมษายน   2564      วันสงกรานต์ Songkran Festival Day

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม   2564   วันแรงงาน National Labour Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม   2564      วันฉัตรมงคล Coronation Day

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคอิสาน 2564   

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม   2564  ประเพณีงานบุญบั้งไฟ

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม   2564      วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ Royal Ploughing Ceremony Day

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม   2564      วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day

วันหยุดเดือนมิถุนายน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน   2564      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี H.M. Queen Suthida’s BirthDay

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน   2564   วันไหว้บะจ่าง (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม   2564      วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม   2564      วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564   

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม   2564  วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม   2564      วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว H.M. King Rama X’s BirthDay

วันหยุดเดือนสิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม   2564      วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง H.M. Queen Sirikit’s BirthDay

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม   2564     วันสารทจีน Sart Chin Day or Spirit Festival (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

โรงพิมพ์หนังสือราคาถูก

วันหยุดเดือนกันยายน

วันอังคารที่ 21 กันยายน   2564     วันไหว้พระจันทร์ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564   

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน   2564  วันมหิดล

 

วันหยุดเดือนตุลาคม

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคใต้ 2564   

วันพุธที่ 6 ตุลาคม   2564  ประเพณีสารทเดือนสิบ

วันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีที่ 145 ตุลาคม   2564     เทศกาลกินเจ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม    2564     วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร H.M. King Rama IX Memorial Day

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคใต้ 2564   

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม   2564  เทศกาลออกพรรษา

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ 2564   

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม   2564  เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม  เป็น วันศุกร์ที่22 ตุลาคม

วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม    2564     วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / วันปิยมหาราช Chulalongkorn Memorial Day

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน   2564     วันลอยกระทง Loy Krathong Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนธันวาคม

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม     2564   วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร H.M. King Rama IX’s Birthday

วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม     2564   วันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ Constitution Day

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม     2564   วันไหว้ขนมบัวลอย (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม     2564   วันคริสมาสต์ Christmas Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม     2564   วันเริ่มเทศกาลปีใหม่ New Year’s Eve

โรงพิมพ์กระดาษ

 

วันหยุดราชการ2565

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี2565

ปฏิทิน2565พร้อมวันหยุดราชการ

วันหยุดเดือนมกราคม

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่ New Year’s Day

วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 วันเด็กแห่งชาติ Children’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 วันครู Teacher’s Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์           

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันตรุษจีน Chinese New year’s Day  (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา Makah Bucha Day

โรงพิมพ์ออฟเซ็ท

วันหยุดเดือนมีนาคม

วันหยุดเดือนเมษายน

วันอังคารที่ 5 เมษายน   2565   วันเช็งเม้ง Qing Ming Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพุธที่ 6 เมษายน   2565   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ /วันจักรี Chakri Memorial Day

วันพุธที่ 13 – วันศุกร์ที่15 เมษายน   2565      วันสงกรานต์ Songkran Festival Day

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม   2565   วันแรงงาน National Labour Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม   2565      วันฉัตรมงคล Coronation Day

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม   2565      วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ Royal Ploughing Ceremony Day

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม   2565      วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day

วันหยุดเดือนมิถุนายน

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน   2565      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี H.M. Queen Suthida’s BirthDay

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน   2565   วันไหว้บะจ่าง (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม   2565      วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม   2565      วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม   2565      วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว H.M. King Rama X’s BirthDay

วันหยุดเดือนสิงหาคม

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม   2565      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง H.M. Queen Sirikit’s BirthDay

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม   2565     วันสารทจีน Sart Chin Day or Spirit Festival (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

โรงพิมพ์หนังสือราคาถูก

วันหยุดเดือนกันยายน

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน   2565     วันไหว้พระจันทร์ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – วันอังคารที่ 4 ตุลาคม   2565     เทศกาลกินเจ (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนตุลาคม

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม   2565  เทศกาลออกพรรษา (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม    2565     วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร H.M. King Rama IX Memorial Day

 

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม    2565     วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / วันปิยมหาราช Chulalongkorn Memorial Day

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน   2565     วันลอยกระทง Loy Krathong Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันหยุดเดือนธันวาคม

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม     2565   วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร H.M. King Rama IX’s Birthday

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม     2565   วันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ Constitution Day

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม     2565   วันไหว้ขนมบัวลอย (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม     2565   วันคริสมาสต์ Christmas Day (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)

วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม     2565   วันเริ่มเทศกาลปีใหม่ New Year’s Eve

ใส่ความเห็น