ปฏิทิน 2564
ปฏิทินแขวนจีนดูดวง

ปฏิทิน 2564

 

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ปฏิทิน 2563 / ปฏิทิน 2565 /บทความ / ปฏิทินวันพระ / วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2564 pdf

ปฏิทิน2564

รวบรวมตารางปฏิทิน2564 วันหยุดราชการ 2564 วันพระ 2564 ฤกษ์ยามมงคล 2564

 

ประกาศสงกรานต์ ปี พุทธศักราช 2564

ปีฉลู (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน ตรีศก จุลศักราช ๑๓๘๓ ทางจันทรคติ เป็นอธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน

วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำเดือน6 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 40 วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังวราหะ เป็น พาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 07 นาฬิกา 37 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ๑๓๘๓ ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็น ธงชัย , วันจันทร์ เป็น อธิบดี , วันเสาร์ เป็น อุบาทว์ , วันพุธ เป็น โลกาวินาศ

ปีนี้ วันเสาร์ เป็น อธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 6 ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 0 ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ)

วันหยุดปี2564

วันหยุดราชการ2564, วันหยุดนักขัตฤกษ์

   ________________

ปฏิทินเดือนมกราคม2564

๑.      วันขึ้นปีใหม่

วันศุกร์ ที่ ๑ มกราคม                                                                            ๑ วัน

ปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์2564

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน Chinese New year’s Day

๒.      วันมาฆบูชา

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์                                                              ๑ วัน

ปฏิทินเดือนมีนาคม2564

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคเหนือ 2564

 

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม   2564  ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี

ปฏิทินเดือนเมษายน2564

๓.      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน                                                                ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564

 

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน   2564     วันสงกรานต์

๔.      วันสงกรานต์

วันอังคาร ที่ ๑๓ เมษายน                                                             ๑ วัน

วันพุธ ที่ ๑๔ เมษายน                                                                             ๑ วัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เมษายน                                                                   ๑ วัน

ปฏิทินเดือนพฤษภาคม2564

๕.       วันฉัตรมงคล

วันอังคาร ที่ ๔ พฤษภาคม                                                            ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคอิสาน 2564

 

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม   2564  ประเพณีงานบุญบั้งไฟ

๖.        วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ         

           วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม                                                                       ๑ วัน

๗.      วันวิสาขบูชา

วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม                                                               ๑ วัน

ปฏิทินเดือนมิถุนายน2564

๘.      วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๓  มิถุนายน                                                                    ๑ วัน 

ปฏิทินเดือนกรกฏาคม2564

๙.      วันอาสาฬหบูชา

วันเสาร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม                                                             ๑ วัน

๑๐.    วันเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม                                                                   ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564

 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม   2564  วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

๑๑.    วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันพุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม                                                                ๑ วัน

ปฏิทินเดือนสิงหาคม2564

๑๒     วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒  สิงหาคม                                                                  ๑ วัน

ปฏิทินเดือนกันยายน2564

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564

 

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน   2564  วันมหิดล

ปฏิทินเดือนตุลาคม2564

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคใต้ 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม   2564  ประเพณีสารทเดือนสิบ

๑๓.    วันที่ระลึกวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม                                                                    ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคกลาง 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม   2564  เทศกาลออกพรรษา

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ 2564

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม   2564  เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม  เป็น วันศุกร์ที่22 ตุลาคม

๑๔.    วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันปิยมหาราช

วันเสาร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม                                                                           ๑ วัน

ปฏิทินเดือนธันวาคม2564

๑๕.    วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม                                                               ๑ วัน

๑๖.    วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม                                                                           ๑ วัน

๑๗.    วันเริ่มเทศกาลปีใหม่

วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม                                                                 ๑ วัน

 

****************************************

หมายเหตุ วันปวารณาออกพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม ไม่หยุดราชการ

 

ปฏิทินมกราคม 2564

วันหยุดเดือนมกราคม 2564

๑.       วันขึ้นปีใหม่

วันศุกร์ ที่ ๑ มกราคม                                                                       ๑ วัน

วันพระเดือนมกราคม 2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพุธที่ 6 แรม 8 ค่ำเดือน 2
 • วันพุธที่ 13 แรม 15 ค่ำเดือน 2
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

 

ฤกษ์ยามมงคล มกราคม 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2564 วันที่ 1, 5, 6, 8, 14, 17, 27, 28, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น มกราคม 2564 วันที่ 1, 4, 6, 8, 17, 26, 27
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มกราคม 2564 วันที่ 2, 8, 14, 20
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2564วันที่ 6, 26

ปฏิทินมกราคม 2564

ปฏิทินมกราคม2564

 

วันหยุดมกราคม2564

 

ปฏิทินกุมภาพันธ์ 2564

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน Chinese New year’s Day

๒.      วันมาฆบูชา

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์                                                                  ๑ วัน

วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันศุกร์ที่ 5 แรม 8 ค่ำเดือน 3
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 แรม 14 ค่ำเดือน 3
 • วันศุกร์ที่ 19 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 26 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

 

ฤกษ์ยามมงคล กุมภาพันธ์ 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 11, 12, 26
 • ฤกษ์งานหมั้น กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 1, 14, 19
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 14
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 20, 26

ปฏิทินกุมภาพันธ์ 2564

ปฏิทินกุมภาพันธ์2564

 

วันหยุดกุมภาพันธ์2564

 

ปฏิทินมีนาคม 2564

วันหยุดเดือนมีนาคม 2564

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคเหนือ 2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม   2564  ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี

วันพระเดือนมีนาคม 2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันเสาร์ที่ 6 แรม 8 ค่ำเดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 13 แรม 15 ค่ำเดือน 4
 • วันอาทิตย์ที่ 21 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
 • วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5

 

ฤกษ์ยามมงคล มีนาคม 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2564
  วันที่ 7, 8, 9, 19, 20, 23, 25, 31
 • ฤกษ์งานหมั้น มีนาคม 2564 วันที่ 11, 20
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มีนาคม 2564 วันที่ 6, 18, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2564 วันที่ 5, 8

ปฏิทินมีนาคม 2564

ปฏิทินมีนาคม2564

 

วันหยุดมีนาคม2564

 

ปฏิทินเมษายน 2564

วันหยุดเดือนเมษายน 2564

๓.      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน                                                                ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน   2564     วันสงกรานต์

๔.      วันสงกรานต์

วันอังคาร ที่ ๑๓ เมษายน                                                             ๑ วัน

วันพุธ ที่ ๑๔ เมษายน                                                                             ๑ วัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เมษายน                                                                   ๑ วัน

วันพระเดือนเมษายน 2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันจันทร์ที่ 5 แรม 8 ค่ำเดือน 5
 • วันอาทิตย์ที่ 11 แรม 14 ค่ำเดือน 5
 • วันจันทร์ที่ 19 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 26 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

 

ฤกษ์ยามมงคล เมษายน 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2564 วันที่ 3, 11
 • ฤกษ์งานหมั้น เมษายน 2564 วันที่ 3, 11
 • ฤกษ์เปิดกิจการ เมษายน 2564 วันที่ 6, 12, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เมษายน 2564 วันที่ 1, 11

ปฏิทินเมษายน 2564

ปฏิทินเมษายน2564

 

วันหยุดเมษายน2564

 

ปฏิทินพฤษภาคม 2564

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564

๕.       วันฉัตรมงคล

วันอังคาร ที่ ๔ พฤษภาคม                                                            ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคอิสาน 2564

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม   2564  ประเพณีงานบุญบั้งไฟ

๖.        วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ         

           วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม                                                  ๑ วัน

๗.      วันวิสาขบูชา

วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม                                                               ๑ วัน

วันพระเดือนพฤษภาคม 2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 4 แรม 8 ค่ำเดือน 6
 • วันอังคารที่ 11 แรม 15 ค่ำเดือน 6
 • วันพุธที่ 19 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
 • วันพุธที่ 26 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7

 

ฤกษ์ยามมงคล พฤษภาคม 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2564 วันที่ 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22
 • ฤกษ์งานหมั้น พฤษภาคม 2564 วันที่ 6, 10, 12, 18, 19, 22
 • ฤกษ์เปิดกิจการ พฤษภาคม 2564 วันที่ 9, 25, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2564 วันที่ 6, 12, 21

ปฏิทินพฤษภาคม 2564

ปฏิทินพฤษภาคม2564

 

วันหยุดพฤษภาคม2564

 

ปฏิทินมิถุนายน 2564

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2564

๘.      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ ๓  มิถุนายน                                                                      ๑ วัน

วันพระเดือนมิถุนายน 2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 แรม 8 ค่ำเดือน 7
 • วันพุธที่ 9 แรม 14 ค่ำเดือน 7
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8

 

ฤกษ์ยามมงคล มิถุนายน 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2564 วันที่ 2, 3, 10, 12, 15, 18, 22, 24, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น มิถุนายน 2564 วันที่ 2, 3, 24
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มิถุนายน 2564 วันที่ 7, 25
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มิถุนายน 2564 วันที่ 12, 15, 24

ปฏิทินมิถุนายน 2564

ปฏิทินมิถุนายน2564

 

วันหยุดมิถุนายน2564

 

ปฏิทินกรกฎาคม 2564

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564

๙.      วันอาสาฬหบูชา

วันเสาร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม                                                             ๑ วัน

๑๐.    วันเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม                                                         ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม   2564  วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

๑๑.    วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันพุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม                                                                ๑ วัน

วันพระเดือนกรกฎาคม 2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันศุกร์ที่ 2 แรม 8 ค่ำเดือน 8
 • วันศุกร์ที่ 9 แรม 15 ค่ำเดือน 8
 • วันเสาร์ที่ 17 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8-8
 • วันเสาร์ที่ 24 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8-8

 

ฤกษ์ยามมงคล กรกฎาคม 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2564 วันที่ 8, 9, 13, 14, 15, 25
 • ฤกษ์งานหมั้น กรกฎาคม 2564 วันที่ 1, 6, 8, 14, 15, 25
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กรกฎาคม 2564 วันที่ 8, 13, 20, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กรกฎาคม 2564 วันที่ 13, 31

ปฏิทินกรกฎาคม 2564

ปฏิทินกรกฎาคม2564

 

วันหยุดกรกฎาคม2564

 

ปฏิทินสิงหาคม 2564

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2564

๑๒     วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒  สิงหาคม                                                           ๑ วัน

วันพระเดือนสิงหาคม2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอาทิตย์ที่ 1 แรม 8 ค่ำเดือน 8-8
 • วันอาทิตย์ที่ 8 แรม 15 ค่ำเดือน 8-8
 • วันจันทร์ที่ 16 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 23 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
 • วันอังคารที่ 31 แรม 8 ค่ำเดือน 9

 

ฤกษ์ยามมงคล สิงหาคม 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2564 วันที่ 2, 6, 7, 9, 12, 16, 21, 23, 24, 26, 28
 • ฤกษ์งานหมั้น สิงหาคม 2564 วันที่ 8, 12, 16, 19, 21, 28
 • ฤกษ์เปิดกิจการ สิงหาคม 2564 วันที่ 6, 7
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สิงหาคม 2564 วันที่ 7, 19

ปฏิทินสิงหาคม 2564

ปฏิทินสิงหาคม2564

 

วันหยุดสิงหาคม2564

 

ปฏิทินกันยายน 2564

วันหยุดเดือนกันยายน 2564

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน   2564  วันมหิดล

วันพระเดือนกันยายน2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันจันทร์ที่ 6 แรม 14 ค่ำเดือน 9
 • วันอังคารที่ 14 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
 • วันอังคารที่ 21 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
 • วันพุธที่ 29 แรม 8 ค่ำเดือน 10

 

ฤกษ์ยามมงคล กันยายน 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน กันยายน 2564 วันที่ 4, 5, 13, 14, 19, 22, 27
 • ฤกษ์งานหมั้น กันยายน 2564 วันที่ 6, 7, 13, 14, 19, 25
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กันยายน 2564 วันที่ 2, 26
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่กันยายน 2564 วันที่ 2, 4, 14, 22

ปฏิทินกันยายน 2564

ปฏิทินกันยายน2564

 

วันหยุดกันยายน2564

 

ปฏิทินตุลาคม 2564

วันหยุดเดือนตุลาคม 2564

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคใต้ 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม   2564  ประเพณีสารทเดือนสิบ

๑๓.    วันที่ระลึกวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม                                                                    ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษประจำภาคกลาง 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม   2564  เทศกาลออกพรรษา

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 29ธันวาคม 2563 ***

วันหยุดพิเศษ 2564

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม   2564  เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม  เป็น วันศุกร์ที่22 ตุลาคม

๑๔.    วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันปิยมหาราช

วันเสาร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม                                                                           ๑ วัน

วันพระเดือนตุลาคม2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพุธที่ 6 แรม 15 ค่ำเดือน 10
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
 • วันศุกร์ที่ 29 แรม 8 ค่ำเดือน 11

 

ฤกษ์ยามมงคล ตุลาคม 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2564 วันที่ 4, 9, 12, 18, 21, 25
 • ฤกษ์งานหมั้น ตุลาคม 2564 วันที่ 1, 4, 9, 15, 18, 20 ,21, 25
 • ฤกษ์เปิดกิจการ ตุลาคม 2564 วันที่ 7, 15
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2564 วันที่ 1, 21

ปฏิทินตุลาคม 2564

ปฏิทินตุลาคม2564

 

วันหยุดตุลาคม2564

 

ปฏิทินพฤศจิกายน 2564

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2564

วันพระเดือนพฤศจิกายน2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 แรม 14 ค่ำเดือน 11
 • วันศุกร์ที่ 12 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
 • วันศุกร์ที่ 19 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
 • วันเสาร์ที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือน 12

 

ฤกษ์ยามมงคล พฤศจิกายน 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 1, 5, 8, 11, 20, 26, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น พฤศจิกายน 2564 วันที่ 1, 8, 11, 12, 15, 23, 24, 26, 27
 • ฤกษ์เปิดกิจการ พฤศจิกายน 2564 วันที่ 2, 10, 23
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2564 วันที่ 5, 20

ปฏิทินพฤศจิกายน 2564

ปฏิทินพฤศจิกายน2564

 

วันหยุดพฤศจิกายน2564

 

ปฏิทินธันวาคม 2564

วันหยุดเดือนธันวาคม 2564

๑๕.    วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม                                                               ๑ วัน

๑๖.    วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม                                                                   ๑ วัน

๑๗.    วันเริ่มเทศกาลปีใหม่

วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม                                                                 ๑ วัน

วันพระเดือนธันวาคม2564

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันเสาร์ที่ 4 แรม 15 ค่ำเดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
 • วันอาทิตย์ที่ 19 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือน 1

 

ฤกษ์ยามมงคล ธันวาคม 2564

 • ฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2564 วันที่ 2, 7, 18, 19, 27
 • ฤกษ์งานหมั้น ธันวาคม 2564 วันที่ 4, 5, 15, 16, 19, 22, 27, 30
 • ฤกษ์เปิดกิจการ ธันวาคม 2564 วันที่ 4, 15, 28
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2564 วันที่ 15, 22

ปฏิทินธันวาคม 2564

ปฏิทินธันวาคม2564

 

วันหยุดธันวาคม2564

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ตารางปฏิทิน 2563 / บทความ

 

This Post Has 2 Comments

ใส่ความเห็น