ปฏิทิน 2563
ปฏิทินแขวนจีนดูดวง

ปฏิทิน 2563

 

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ปฏิทิน 2564 / ปฏิทิน 2565 / บทความ / ปฏิทินวันพระ / วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2564 pdf 

ปฏิทิน 2563

รวบรวมตารางปฏิทิน2563 วันหยุดราชการ 2563 วันพระ 2563 ปฏิทินฤกษ์ยามมงคล 2563

ประกาศปฏิทินสงกรานต์ ปี พุทธศักราช 2563

ปีชวด (เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ) โทศก จุลศักราช ๑๓๘๒ ทางจันทรคติ เป็นอธิกวาร ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน

วันที่ 13 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์ แรม 6 ค่ำเดือน5 เวลา 20 นาฬิกา 48 นาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหาร น้ำมัน พระหัตถูขวาทรงธนูหรือไม้เท้า พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร มาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 01 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ๑๓๘๒ ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็น ธงชัย, วันอาทิตย์ เป็น อธิบดี, วันพุธ เป็น อุบาทว์, วันอังกาค เป็น โลกาวินาศ

ปีนี้ วันศุกร์ เป็น อธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 1 ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 0 ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

วันหยุดปี2563

วันหยุดราชการ2563, วันหยุดนักขัตฤกษ์

   ________________

ปฏิทินเดือนมกราคม2563

๑.       วันขึ้นปีใหม่

วันพุธ ที่ ๑ มกราคม                                                                       ๑ วัน

ปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์2563

๒.      วันมาฆบูชา

วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์                                                                  ๑ วัน

ปฏิทินเดือนเมษายน2563

๓.      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจันทร์ ที่ ๖ เมษายน                                                                     ๑ วัน

๔.      วันสงกรานต์

วันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน                                                                  ๑ วัน

วันอังคาร ที่ ๑๔ เมษายน                                                                 ๑ วัน

วันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน                                                                      ๑ วัน

ปฏิทินเดือนพฤษภาคม2563

๕.      วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ ที่ ๔ พฤษภาคม                                                                 ๑ วัน

๖.       วันวิสาขบูชา

วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม                                                                     ๑ วัน

๗.      วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม                                                                ๑ วัน

ปฏิทินเดือนมิถุนายน2563

๘.      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ ๓  มิถุนายน                                                                      ๑ วัน

ปฏิทินเดือนกรกฏาคม2563

๙.      วันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม                                                                ๑ วัน

๑๐.     วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม                                                                  ๑ วัน

๑๑.     วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม                                                               ๑ วัน

ปฏิทินเดือนสิงหาคม2563

๑๒     วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธ ที่ ๑๒  สิงหาคม                                                           ๑ วัน

ปฏิทินเดือนตุลาคม2563

๑๓.    วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม                                                                 ๑ วัน

๑๔.    วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันปิยมหาราช

วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม                                                                     ๑ วัน

ปฏิทินเดือนพฤศจิกายน2563

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 22กันยายน ***

วันหยุดพิเศษ2563   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน                   ๑ วัน

วันหยุดพิเศษ2563   วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน                            ๑ วัน

ปฏิทินเดือนธันวาคม2563

๑๕.    วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล

          ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม                                                                     ๑ วัน

๑๖.     วันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม                                                            ๑ วัน

***ยกเลิกวันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่7 ธันวาคม***

วันหยุดพิเศษ2563   วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม                                   ๑ วัน

๑๗.    วันเริ่มเทศกาลปีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม                                                             ๑ วัน

****************************************

หมายเหตุ วันปวารณาออกพรรษาตรงกับวันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม ไม่หยุดราชการ

 

ปฏิทินมกราคม 2563

วันหยุดเดือนมกราคม 2563

๑.       วันขึ้นปีใหม่

วันพุธ ที่ ๑ มกราคม                                                                       ๑ วัน

วันพระเดือนมกราคม 2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
 • วันศุกร์ที่ 17 แรม 8 ค่ำเดือน 2
 • วันศุกร์ที่ 24 แรม 15 ค่ำเดือน 2

 

ฤกษ์ยามมงคล มกราคม 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2563 วันที่ 2, 6, 12, 18, 21, 23, 26, 29, 31
 • ฤกษ์งานหมั้น มกราคม 2563 วันที่ 6, 8, 10, 12, 13
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มกราคม 2563 วันที่ 6, 9, 12
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2563 วันที่ 16, 24

ปฏิทินมกราคม 2563

ปฏิทินมกราคม2563
วันหยุดมกราคม2563

 

 

ปฏิทินกุมภาพันธ์ 2563

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563

๒.      วันมาฆบูชา

วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์                                                                  ๑ วัน

วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันเสาร์ที่ 1 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
 • วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
 • วันอาทิตย์ที่ 16 แรม 8 ค่ำเดือน 3
 • วันเสาร์ที่ 22 แรม 14 ค่ำเดือน 3

 

ฤกษ์ยามมงคล กุมภาพันธ์ 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 2, 4, 5, 6, 8, 13, 18, 19, 22
 • ฤกษ์งานหมั้น กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1, 7, 22, 26, 27, 29
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 2, 6, 26, 27
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 6, 14, 22

ปฏิทินกุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินกุมภาพันธ์2563
วันหยุดกุมภาพันธ์2563

 

 

ปฏิทินมีนาคม 2563

วันหยุดเดือนมีนาคม 2563

วันพระเดือนมีนาคม 2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอาทิตย์ที่ 1 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
 • วันอาทิตย์ที่ 8 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
 • วันจันทร์ที่ 16 แรม 8 ค่ำเดือน 4
 • วันจันทร์ที่ 23 แรม 15 ค่ำเดือน 4
 • วันอังคารที่ 31ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5

 

ฤกษ์ยามมงคล มีนาคม 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน  มีนาคม 2563 วันที่ 1, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 23
 • ฤกษ์งานหมั้น มีนาคม 2563 วันที่ 9, 13, 14
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มีนาคม 2563 วันที่ 1, 5, 15, 21, 23, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2563 วันที่ 1, 5, 6, 11, 23

ปฏิทินมีนาคม 2563

ปฏิทินมีนาคม2563
วันหยุดมีนาคม2563

 

 

ปฏิทินเมษายน 2563

วันหยุดเดือนเมษายน 2563

๓.      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจันทร์ ที่ ๖ เมษายน                                                                     ๑ วัน

๔.      วันสงกรานต์

วันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน                                                                  ๑ วัน

วันอังคาร ที่ ๑๔ เมษายน                                                                 ๑ วัน

วันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน                                                                      ๑ วัน

วันพระเดือนเมษายน 2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 7 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
 • วันพุธที่ 15 แรม 8 ค่ำเดือน 5
 • วันอังคารที่ 21 แรม 14 ค่ำเดือน 5
 • วันพุธที่ 29 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6

 

ฤกษ์ยามมงคล เมษายน 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2563 วันที่ 1, 2, 4, 8, 12, 14, 17, 20, 23, 26
 • ฤกษ์งานหมั้น เมษายน 2563 วันที่ 3, 6, 11, 27
 • ฤกษ์เปิดกิจการ เมษายน 2563 วันที่ 27, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เมษายน 2563 วันที่ 2, 5, 6, 24, 27

ปฏิทินเมษายน 2563

ปฏิทินเมษายน2563
วันหยุดเมษายน2563

 

 

ปฏิทินพฤษภาคม 2563

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563

๕.      วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ ที่ ๔ พฤษภาคม                                                                 ๑ วัน

๖.       วันวิสาขบูชา

วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม                                                                     ๑ วัน

๗.      วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม                                                                ๑ วัน

วันพระเดือนพฤษภาคม 2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพุธที่ 6 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 แรม 8 ค่ำเดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 แรม 15 ค่ำเดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 29 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7

 

ฤกษ์ยามมงคล พฤษภาคม 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2563 วันที่ 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 30, 31
 • ฤกษ์งานหมั้น พฤษภาคม 2563 วันที่ 17, 25
 • ฤกษ์เปิดกิจการ พฤษภาคม 2563 วันที่ 9, 28, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2563 วันที่ 12, 17, 19, 25

ปฏิทินพฤษภาคม 2563

ปฏิทินพฤษภาคม2563
วันหยุดพฤษภาคม2563

 

 

ปฏิทินมิถุนายน 2563

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2563

๘.      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ ๓  มิถุนายน                                                                      ๑ วัน

วันพระเดือนมิถุนายน 2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันศุกร์ที่ 5 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 13 แรม 8 ค่ำเดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 20 แรม 15 ค่ำเดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8

 

ฤกษ์ยามมงคล มิถุนายน 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2563 วันที่ 5, 6, 10, 11, 18, 19, 21, 22
 • ฤกษ์งานหมั้น มิถุนายน  2563 วันที่ 6, 13, 28
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มิถุนายน  2563 วันที่ 3, 10, 22, 24
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มิถุนายน  2563 วันที่ 12, 18, 19, 24, 25

ปฏิทินมิถุนายน 2563

ปฏิทินมิถุนายน2563
วันหยุดมิถุนายน2563

 

 

ปฏิทินกรกฎาคม 2563

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2563

๙.      วันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม                                                                ๑ วัน

๑๐.     วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม                                                                  ๑ วัน

๑๑.     วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม                                                               ๑ วัน

วันพระเดือนกรกฎาคม 2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอาทิตย์ที่ 5 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 13 แรม 8 ค่ำเดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 20 แรม 15 ค่ำเดือน 8
 • วันอังคารที่ 28 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9

 

ฤกษ์ยามมงคล กรกฎาคม 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2563 วันที่ 1, 3, 13, 15, 17, 22, 25, 27, 29, 31
 • ฤกษ์งานหมั้น กรกฎาคม 2563 วันที่ 10, 12, 15, 24
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กรกฎาคม 2563 วันที่ 3, 4, 10, 15, 22, 23, 25, 29, 31
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กรกฎาคม 2563 วันที่ 3, 4, 10, 11, 23, 25

ปฏิทินกรกฎาคม 2563

ปฏิทินกรกฎาคม2563
วันหยุดกรกฎาคม2563

 

 

ปฏิทินสิงหาคม 2563

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2563

๑๒     วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธ ที่ ๑๒  สิงหาคม                                                           ๑ วัน

วันพระเดือนสิงหาคม2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 4 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
 • วันพุธที่ 12 แรม 8 ค่ำเดือน 9
 • วันอังคารที่ 18 แรม 14 ค่ำเดือน 9
 • วันพุธที่ 26 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 10

 

ฤกษ์ยามมงคล สิงหาคม 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2563 วันที่ 3, 6, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24
 • ฤกษ์งานหมั้น สิงหาคม 2563 วันที่ 5, 9, 16
 • ฤกษ์เปิดกิจการ สิงหาคม 2563 วันที่ 3, 4, 6, 16, 17, 18, 28
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สิงหาคม 2563 วันที่ 3, 4, 12, 13, 18, 20, 23, 25, 28, 29

ปฏิทินสิงหาคม 2563

ปฏิทินสิงหาคม2563
วันหยุดสิงหาคม2563

 

 

ปฏิทินกันยายน 2563

วันหยุดเดือนกันยายน 2563

วันพระเดือนกันยายน2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพุธที่ 2 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 แรม 8 ค่ำเดือน 10
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 แรม 15 ค่ำเดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 25 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11

 

ฤกษ์ยามมงคล กันยายน 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน กันยนยน 2563 วันที่ 1, 2, 3, 4, 11, 19, 22, 25, 26
 • ฤกษ์งานหมั้น กันยนยน 2563 วันที่ 2, 30
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กันยนยน 2563 วันที่ 7, 16, 17, 22
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กันยนยน 2563 วันที่ 1, 2, 7, 10, 16

ปฏิทินกันยายน 2563

ปฏิทินกันยายน2563
วันหยุดกันยายน2563

 

 

ปฏิทินตุลาคม 2563

วันหยุดเดือนตุลาคม 2563

๑๓.    วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม                                                                 ๑ วัน

๑๔.    วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันปิยมหาราช

วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม                                                                     ๑ วัน

วันพระเดือนตุลาคม2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันศุกร์ที่ 2 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
 • วันเสาร์ที่ 10 แรม 8 ค่ำเดือน 11
 • วันศุกร์ที่ 16 แรม 14 ค่ำเดือน 11
 • วันเสาร์ที่ 24 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
 • วันเสาร์ที่ 31 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

 

ฤกษ์ยามมงคล ตุลาคม 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2563 วันที่ 1, 14, 26
 • ฤกษ์งานหมั้น ตุลาคม 2563 วันที่ 5, 7, 11, 12, 15,17 ,29
 • ฤกษ์เปิดกิจการ ตุลาคม 2563 วันที่ 1, 5, 10, 11, 12, 15
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2563 วันที่ 4, 7, 8, 9, 11

ปฏิทินตุลาคม 2563

ปฏิทินตุลาคม2563
วันหยุดตุลาคม2563

 

 

ปฏิทินพฤศจิกายน 2563

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 22กันยายน ***

วันหยุดพิเศษ2563   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน                            ๑ วัน

วันหยุดพิเศษ2563   วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน                                     ๑ วัน

วันพระเดือนพฤศจิกายน2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอาทิตย์ที่ 8 แรม 8 ค่ำเดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 15 แรม 15 ค่ำเดือน 12
 • วันจันทร์ที่ 23 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 30 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1

 

ฤกษ์ยามมงคล พฤศจิกายน 2563

 • ฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 3, 9, 16, 17, 21, 26
 • ฤกษ์งานหมั้น พฤศจิกายน 2563 วันที่ 3, 5, 7, 8, 12
 • ฤกษ์เปิดกิจการ พฤศจิกายน 2563 วันที่ 1, 5, 7, 8
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2563 วันที่ 3, 4, 7, 19, 20

ปฏิทินพฤศจิกายน 2563

ปฏิทินพฤศจิกายน2563
วันหยุดพฤศจิกายน2563

 

 

ปฏิทินธันวาคม 2563

วันหยุดเดือนธันวาคม 2563

๑๕.    วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล

          ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม                                                                     ๑ วัน

๑๖.     วันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม                                                            ๑ วัน

***วันหยุดพิเศษตามมติครม ประกาศเพิ่ม ณ วันที่ 22กันยายน ***

***ยกเลิกวันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่7 ธันวาคม***

วันหยุดพิเศษ2563   วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม                                   ๑ วัน

๑๗.    วันเริ่มเทศกาลปีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม                                                             ๑ วัน

วันพระเดือนธันวาคม2563

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 8 แรม 8 ค่ำเดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 14 แรม 14 ค่ำเดือน 1
 • วันอังคารที่ 22 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
 • วันอังคารที่ 29 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2

 

ฤกษ์ยามมงคล ธันวาคม 2563 

 • ฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2563 วันที่ 3, 7, 9, 16, 19, 24, 27, 28, 31
 • ฤกษ์งานหมั้น ธันวาคม 2563 วันที่ 1, 6, 8, 13, 20
 • ฤกษ์เปิดกิจการ ธันวาคม 2563 วันที่ 1, 13, 25
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2563 วันที่ 1, 2, 7, 10, 16, 19, 28

ปฏิทินธันวาคม 2563

ปฏิทินธันวาคม2563
วันหยุดธันวาคม2563

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ตารางปฏิทิน 2564 / บทความ

ใส่ความเห็น