ปฏิทิน2566
ปฏิทินแขวนจีนดูดวง

ปฏิทิน2566

 

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ปฏิทิน 2563 / ปฏิทิน 2564 / ปฏิทิน 2565 /บทความ / ปฏิทินวันพระ / วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2564 pdf / ปฏิทิน2565 pdf /

ปฏิทิน2566

รวบรวมตารางปฏิทิน2566 วันหยุดราชการ 2566วันพระ 2566 ฤกษ์ยามมงคล 2566

 

ประกาศสงกรานต์ ปี พุทธศักราช 2566

          ปีเถาะ (มนุษย์ผู้หญิง ธาติไม้) เบญจศก จุลศักราช 1385 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส

ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน

          วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ

เดือน 5  เวลา16 นาฬิกา 01 นาที 02 วินาที

          นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลณี อาภรณ์แก้ว

บุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จยืนมาเหนือหลัง

มหิงสา (ควาย) เป็นพาหนะ

          วันที่ 16 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 02 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น

1385 ปีนี้ วันเสาร์ เป็น ธงชัย , วันพุธ เป็น อธิบดี , วันศุกร์ เป็น อุบาทว์ , วันศุกร์ เป็น โลกาวินาศ

         ปีนี้ วันจันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า นาคให้น้ำ 2 ตัว

          เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน

ธัญญาหาร ผลาหาร มัจฉมังสาหาร จะบริบูรณ์ อุดมสมบูรณ์

          เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปัถวี (ดิน ) น้ำงามพอดี

 

วันหยุดปี2566

วันหยุดราชการ2566, วันหยุดนักขัตฤกษ์

   ________________

ปฏิทินเดือนมกราคม2566

๑.      วันขึ้นปีใหม่

วันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม                                                                  ๑ วัน


ปฏิทินเดือนมีนาคม2566

 ๒.      วันมาฆบูชา

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม                                                              ๑ วัน


ปฏิทินเดือนเมษายน2566

๓.      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน                                                                ๑ วัน

 ๔.      วันสงกรานต์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน                                                             ๑ วัน

วันศุกร์ ที่ ๑๔ เมษายน                                                                      ๑ วัน

วันเสาร์ ที่ ๑๕ เมษายน                                                                     ๑ วัน


ปฏิทินเดือนพฤษภาคม2566

๕.       วันฉัตรมงคล

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม                                                            ๑ วัน

๖.        วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ         

วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม                                                                   ๑ วัน

 


ปฏิทินเดือนมิถุนายน2566

๗.      วันวิสาขบูชา

วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน                                                                ๑ วัน

๘.      วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ

วันเสาร์ ที่ ๓  มิถุนายน                                                                ๑ วัน 


ปฏิทินเดือนกรกฏาคม2566

๙.    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม                                                          ๑ วัน


ปฏิทินเดือนสิงหาคม2566

๑0.      วันอาสาฬหบูชา

วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม                                                             ๑ วัน

๑๑.    วันเข้าพรรษา

วันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม                                                                   ๑ วัน

๑๒     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ ที่ ๑๒  สิงหาคม                                                              ๑ วัน


ปฏิทินเดือนตุลาคม2566

๑๓.    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม                                                                    ๑ วัน

๑๔.    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม                                                                  ๑ วัน


ปฏิทินเดือนธันวาคม2566

๑๕.    วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม                                                                   ๑ วัน

๑๖.    วันรัฐธรรมนูญ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ธันวาคม                                                                ๑ วัน

๑๗.    วันสิ้นปี

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม                                                                ๑ วัน

 

****************************************

หมายเหตุ วันปวารณาออกพรรษาตรงกับวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ไม่หยุดราชการ


ปฏิทินมกราคม 2566

วันหยุดเดือนมกราคม 2566

๑.       วันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ ที่ ๑ มกราคม                                                                       ๑ วัน

วันพระเดือนมกราคม 2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันศุกร์ที่ 6 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
 • วันเสาร์ที่ 14 แรม 8 ค่ำเดือน 2
 • วันเสาร์ที่ 21 แรม 15 ค่ำเดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3

 

ฤกษ์ยามมงคล มกราคม 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2566 วันที่ 9, 11, 12, 16, 21, 24
 • ฤกษ์งานหมั้น มกราคม 2566 วันที่ 6, 8, 9, 12, 17
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มกราคม 2566 วันที่ 8, 17, 20, 21, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2566วันที่ 8, 11, 20, 24, 29

ปฏิทินมกราคม 2566

ปฏิทิน มกราคม 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนมกราคม 2566

 

วันหยุดมกราคม2566


ปฏิทินกุมภาพันธ์ 2566

วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอาทิตย์ที่ 5 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
 • วันจันทร์ที่ 13 แรม 8 ค่ำเดือน 3
 • วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 14 ค่ำเดือน 3
 • วันจันทร์ที่ 27 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4

 

ฤกษ์ยามมงคล กุมภาพันธ์ 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 2, 6, 14, 15, 18, 23, 26, 27
 • ฤกษ์งานหมั้น กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 1, 5, 6, 10, 11
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 1, 2, 10, 11, 14, 26
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 6, 14, 18, 26

ปฏิทินกุมภาพันธ์ 2566

ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 

วันหยุดกุมภาพันธ์2566

 

ปฏิทินมีนาคม 2566

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566

๒.      วันมาฆบูชา

วันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม                                                                  ๑ วัน

วันพระเดือนมีนาคม 2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันจันทร์ที่ 6 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
 • วันอังคารที่ 14 แรม 8 ค่ำเดือน 4
 • วันอังคารที่ 21 แรม 15 ค่ำเดือน 4
 • วันพุธที่ 29 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5

 

ฤกษ์ยามมงคล มีนาคม 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2566
  วันที่ 2, 8, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 29
 • ฤกษ์งานหมั้น มีนาคม 2566 วันที่ 1, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 26
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มีนาคม 2566 วันที่ 1, 6, 10, 12, 18, 24, 27, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2566 วันที่ 1, 6, 8, 14, 17, 18, 20, 26, 30

ปฏิทินมีนาคม 2566

ปฏิทิน มีนาคม 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนมีนาคม 2566

 

วันหยุดมีนาคม2566


ปฏิทินเมษายน 2566

วันหยุดเดือนเมษายน 2566

๓.      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน                                                                ๑ วัน

๔.      วันสงกรานต์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน                                                             ๑ วัน

วันศุกร์ ที่ ๑๔ เมษายน                                                                      ๑ วัน

วันเสาร์ ที่ ๑๕ เมษายน                                                                     ๑ วัน

วันพระเดือนเมษายน 2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพุธที่ 5 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 แรม 8 ค่ำเดือน 5
 • วันพุธที่ 19 แรม 14 ค่ำเดือน 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6

 

ฤกษ์ยามมงคล เมษายน 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2566 วันที่ 1, 3, 14, 15, 18, 26, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น เมษายน 2566 วันที่ 1, 14, 29
 • ฤกษ์เปิดกิจการ เมษายน 2566 วันที่ 3, 6, 8, 14, 18, 26
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เมษายน 2566 วันที่ 1, 5, 14, 17, 26

ปฏิทินเมษายน 2566

ปฏิทิน เมษายน 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนเมษายน 2566

 

วันหยุดเมษายน2566


ปฏิทินพฤษภาคม 2566

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566

๕.       วันฉัตรมงคล

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม                                                            ๑ วัน

๖.        วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ         

           วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม                                                  ๑ วัน

 

วันพระเดือนพฤษภาคม 2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 12 แรม 8 ค่ำเดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 19 แรม 15 ค่ำเดือน 6
 • วันเสาร์ที่ 27 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7

 

ฤกษ์ยามมงคล พฤษภาคม 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2566 วันที่ 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22
 • ฤกษ์งานหมั้น พฤษภาคม 2566 วันที่ 9, 12, 13, 30
 • ฤกษ์เปิดกิจการ พฤษภาคม 2566 วันที่ 7, 19, 21, 24, 31
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2566 วันที่ 6, 8, 10, 18, 22, 24, 26, 30

ปฏิทินพฤษภาคม 2566

ปฏิทิน พฤษภาคม 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนพฤษภาคม 2566

 

วันหยุดพฤษภาคม2566


ปฏิทินมิถุนายน 2566

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2566

๗.      วันวิสาขบูชา

วันเสาร์ ที่ ๓  มิถุนายน                                                                ๑ วัน

๘.      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเสาร์ ที่ ๓  มิถุนายน                                                                      ๑ วัน

วันพระเดือนมิถุนายน 2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันเสาร์ที่ 3 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 11 แรม 8 ค่ำเดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 17 แรม 14 ค่ำเดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 25 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8

 

ฤกษ์ยามมงคล มิถุนายน 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2566 วันที่ 3, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น มิถุนายน 2566 วันที่ 5, 6, 9, 10, 12, 30
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มิถุนายน 2566 วันที่ 2, 7, 9, 18, 19, 24, 25, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มิถุนายน 2566 วันที่ 1, 5, 7, 10, 15, 18, 19, 21, 22

ปฏิทินมิถุนายน 2566

ปฏิทิน มิถุนายน 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนมิถุนายน 2566

 

วันหยุดมิถุนายน2566


ปฏิทินกรกฎาคม 2566

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566

๙.    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม                                                                ๑ วัน

วันพระเดือนกรกฎาคม 2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 10 แรม 8 ค่ำเดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 17 แรม 15 ค่ำเดือน 8
 • วันอังคารที่ 25 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8-8

ฤกษ์ยามมงคล กรกฎาคม 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2566 วันที่ 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 25, 31
 • ฤกษ์งานหมั้น กรกฎาคม 2566 วันที่ 3, 31
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กรกฎาคม 2566 วันที่ 1, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 22, 25, 31
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กรกฎาคม 2566 วันที่ 1, 3, 7, 8, 10, 12, 16, 19,20, 25, 28

ปฏิทินกรกฎาคม 2566

ปฏิทิน กรกฏาคม 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนกรกฏาคม 2566

 

วันหยุดกรกฎาคม2566


ปฏิทินสิงหาคม 2566

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566

๙.      วันอาสาฬหบูชา

วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม                                                             ๑ วัน

๑๐.    วันเข้าพรรษา

วันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม                                                         ๑ วัน

๑๒     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ ที่ ๑๒  สิงหาคม                                                           ๑ วัน

วันพระเดือนสิงหาคม2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 1 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8-8
 • วันพุธที่ 9 แรม 8 ค่ำเดือน 8-8
 • วันพุธที่ 16 แรม 15 ค่ำเดือน 8-8
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9

ฤกษ์ยามมงคล สิงหาคม 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2566 วันที่ 1, 3, 5, 10, 13, 14, 16, 17, 26, 28
 • ฤกษ์งานหมั้น สิงหาคม 2566 วันที่ 1, 2, 3, 5 , 8, 13, 14, 15, 30
 • ฤกษ์เปิดกิจการ สิงหาคม 2566 วันที่ 3, 10, 26
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สิงหาคม 2566 วันที่ 1, 8, 10, 13, 14, 26

ปฏิทินสิงหาคม 2566

ปฏิทิน สิงหาคม 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนสิงหาคม 2566

 

วันหยุดสิงหาคม2566


ปฏิทินกันยายน 2566

วันหยุดเดือนกันยายน 2566

วันพระเดือนกันยายน2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันศุกร์ที่ 8 แรม 8 ค่ำเดือน 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 แรม 14 ค่ำเดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 22 ขึ้น  8 ค่ำเดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 29 ขึ้น  15 ค่ำเดือน 10

 

ฤกษ์ยามมงคล กันยายน 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน กันยายน 2566 วันที่ 3, 6, 9, 11, 16, 19, 23, 25, 28
 • ฤกษ์งานหมั้น กันยายน 2566 วันที่ 1, 7, 25
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กันยายน 2566 วันที่ 6, 7, 8, 16, 19, 20, 26, 28
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่กันยายน 2566 วันที่ 1, 3, 6, 11, 15, 19, 20, 26, 28

ปฏิทินกันยายน 2566

ปฏิทิน กันยายน 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนกันยายน 2566

 

วันหยุดกันยายน2566


ปฏิทินตุลาคม 2566

วันหยุดเดือนตุลาคม 2566

๑๓.    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม                                                                    ๑ วัน

๑๔.    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม                                                                           ๑ วัน

วันพระเดือนตุลาคม2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันเสาร์ที่ 7 แรม 8 ค่ำเดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 14 แรม 15 ค่ำเดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

 

ฤกษ์ยามมงคล ตุลาคม 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2566 วันที่ 1, 3, 5, 7, 12, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น ตุลาคม 2566 วันที่ 1, 12, 14, 31
 • ฤกษ์เปิดกิจการ ตุลาคม 2566 วันที่ 2, 7, 15, 17, 21, 27, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2566 วันที่ 1, 12, 15, 27, 29, 31

ปฏิทินตุลาคม 2566

ปฏิทิน ตุลาคม 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนตุลาคม 2566

 

วันหยุดตุลาคม2566


ปฏิทินพฤศจิกายน 2566

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2566

วันพระเดือนพฤศจิกายน2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันจันทร์ที่ 6 แรม 8 ค่ำเดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 12 แรม 14 ค่ำเดือน 11
 • วันจันทร์ที่ 20 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
 • วันจันทร์ที่ 27 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

 

ฤกษ์ยามมงคล พฤศจิกายน 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2566 วันที่ 5, 14, 17, 20, 26, 28, 29
 • ฤกษ์งานหมั้น พฤศจิกายน 2566 วันที่ 2, 8, 12, 14
 • ฤกษ์เปิดกิจการ พฤศจิกายน 2566 วันที่  9, 16, 28, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2566 วันที่  14, 16, 17 , 20, 26, 28, 29

ปฏิทินพฤศจิกายน 2566

ปฏิทิน พฤศจิกายน 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2566

 

วันหยุดพฤศจิกายน2566


ปฏิทินธันวาคม 2566

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566

๑๕.    วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม                                                               ๑ วัน

๑๖.    วันรัฐธรรมนูญ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ธันวาคม                                                                   ๑ วัน

๑๗.    วันสิ้นปี

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม                                                                 ๑ วัน

วันพระเดือนธันวาคม2566

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 5 แรม 8 ค่ำเดือน 12
 • วันอังคารที่ 12 แรม 15 ค่ำเดือน 12
 • วันพุธที่ 20 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
 • วันพุธที่ 27 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1

 

ฤกษ์ยามมงคล ธันวาคม 2566

 • ฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2566 วันที่ 2, 6, 9, 13, 21
 • ฤกษ์งานหมั้น ธันวาคม 2566 วันที่ 2, 12, 13, 15
 • ฤกษ์เปิดกิจการ ธันวาคม 2566 วันที่ 10, 21, 22
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2566 วันที่ 2, 13, 15, 21, 24

ปฏิทินธันวาคม 2566

ปฏิทิน ธันวาคม 2566
ปฏิทิวันพระ เดือนธันวาคม 2566

 

วันหยุดธันวาคม2566

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ตารางปฏิทิน 2563 / ตารางปฏิทิน 2564 / ตารางปฏิทิน 2565 /บทความ

 

ใส่ความเห็น