ปฏิทิน2565
ปฏิทินแขวนจีนดูดวง

ปฏิทิน2565

 

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ปฏิทิน 2563 / ปฏิทิน 2564 / บทความ / ปฏิทินวันพระ / วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2564 pdf

ปฏิทิน2565

รวบรวมตารางปฏิทิน2565 วันหยุดราชการ 25645วันพระ 2565 ฤกษ์ยามมงคล 2565

 

ประกาศสงกรานต์ ปี พุทธศักราช 2565

ปีขาล (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้) จัตวาศก จุลศักราช ๑๓๘๔ ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน

วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำเดือน5 เวลา 09 นาฬิกา 45 นาที 46 วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็น พาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ๑๓๘๔ ปีนี้ วันพุธ เป็น ธงชัย , วันอังคาร เป็น อธิบดี , วันอังคาร เป็น อุบาทว์ , วันพฤหัสบดี เป็น โลกาวินาศ

ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็น อธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 4 ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

วันหยุดปี2565

วันหยุดราชการ2565, วันหยุดนักขัตฤกษ์

   ________________

ปฏิทินเดือนมกราคม2565

๑.      วันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ ที่ ๑ มกราคม                                                                  ๑ วัน


ปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์2565

 ๒.      วันมาฆบูชา

วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์                                                              ๑ วัน


ปฏิทินเดือนเมษายน2565

๓.      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพุธ ที่ ๖ เมษายน                                                                ๑ วัน

 ๔.      วันสงกรานต์

วันพุธ ที่ ๑๓ เมษายน                                                             ๑ วัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เมษายน                                                  ๑ วัน

วันศุกร์ ที่ ๑๕ เมษายน                                                           ๑ วัน


ปฏิทินเดือนพฤษภาคม2565

๕.       วันฉัตรมงคล

วันพุธ ที่ ๔ พฤษภาคม                                                            ๑ วัน

๖.        วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ         

           วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม                                               ๑ วัน

๗.      วันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม                                                     ๑ วัน


ปฏิทินเดือนมิถุนายน2565

๘.      วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ

วันศุกร์ ที่ ๓  มิถุนายน                                                                ๑ วัน 


ปฏิทินเดือนกรกฏาคม2565

๙.      วันอาสาฬหบูชา

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม                                                             ๑ วัน

๑๐.    วันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม                                                  ๑ วัน

๑๑.    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม                                                  ๑ วัน


ปฏิทินเดือนสิงหาคม2565

๑๒     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ ๑๒  สิงหาคม                                                              ๑ วัน


ปฏิทินเดือนตุลาคม2565

๑๓.    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม                                                         ๑ วัน

๑๔.    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม                                                              ๑ วัน


ปฏิทินเดือนธันวาคม2565

๑๕.    วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม                                                               ๑ วัน

๑๖.    วันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม                                                                ๑ วัน

๑๗.    วันสิ้นปี

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม                                                                ๑ วัน

 

****************************************

หมายเหตุ วันปวารณาออกพรรษาตรงกับวันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ไม่หยุดราชการ


ปฏิทินมกราคม 2565

วันหยุดเดือนมกราคม 2565

๑.       วันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ ที่ ๑ มกราคม                                                                       ๑ วัน

วันพระเดือนมกราคม 2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอาทิตย์ที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 10 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
 • วันจันทร์ที่ 17 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
 • วันอังคารที่ 25 แรม 8 ค่ำเดือน 2

 

ฤกษ์ยามมงคล มกราคม 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2565 วันที่ 14, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 29, 31
 • ฤกษ์งานหมั้น มกราคม 2565 วันที่ 13, 14, 21, 26
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มกราคม 2565 วันที่ 1, 22, 25, 26, 31
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2565วันที่ 1, 13, 16, 25, 29, 31

ปฏิทินมกราคม 2565

ปฏิทิน มกราคม 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนมกราคม 2565

 

วันหยุดมกราคม2565


ปฏิทินกุมภาพันธ์ 2565

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565

๒.      วันมาฆบูชา

วันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์                                                                  ๑ วัน

วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 1 แรม 15 ค่ำเดือน 2
 • วันพุธที่ 9 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
 • วันพุธที่ 16 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือน 3

 

ฤกษ์ยามมงคล กุมภาพันธ์ 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 4, 7, 11, 13, 19, 20, 23, 28
 • ฤกษ์งานหมั้น กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 3, 6, 10, 13, 15, 16, 18
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 3, 4, 15, 16, 19
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 3, 11, 19, 23, 25, 27

ปฏิทินกุมภาพันธ์ 2565

ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

วันหยุดกุมภาพันธ์2565

 

ปฏิทินมีนาคม 2565

วันหยุดเดือนมีนาคม 2565

วันพระเดือนมีนาคม 2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพุธที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือน 3
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 25 แรม 8 ค่ำเดือน 4

 

ฤกษ์ยามมงคล มีนาคม 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2565
  วันที่ 3, 4, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 27, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น มีนาคม 2565 วันที่ 2, 11, 17, 19, 24, 26, 29
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มีนาคม 2565 วันที่ 3, 11, 15, 17, 23, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2565 วันที่ 3, 7, 13, 22, 23, 31

ปฏิทินมีนาคม 2565

ปฏิทิน มีนาคม 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนมีนาคม 2565

 

วันหยุดมีนาคม2565


ปฏิทินเมษายน 2565

วันหยุดเดือนเมษายน 2565

๓.      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันปราบดาภิเษก) และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพุธ ที่ ๖ เมษายน                                                                ๑ วัน

๔.      วันสงกรานต์

วันพุธ ที่ ๑๓ เมษายน                                                             ๑ วัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เมษายน                                                  ๑ วัน

วันศุกร์ ที่ ๑๕ เมษายน                                                           ๑ วัน

วันพระเดือนเมษายน 2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันศุกร์ที่ 1 แรม 15 ค่ำเดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 9 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
 • วันเสาร์ที่ 16 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
 • วันอาทิตย์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือน 5
 • วันเสาร์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือน 5

 

ฤกษ์ยามมงคล เมษายน 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2565 วันที่ 3, 7, 9, 14, 19, 20, 23
 • ฤกษ์งานหมั้น เมษายน 2565 วันที่ 7, 21, 29
 • ฤกษ์เปิดกิจการ เมษายน 2565 วันที่ 3, 4, 5, 7, 11, 19, 23
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เมษายน 2565 วันที่ 3, 4, 10, 14, 19, 22

ปฏิทินเมษายน 2565

ปฏิทิน เมษายน 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนเมษายน 2565

 

วันหยุดเมษายน2565


ปฏิทินพฤษภาคม 2565

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565

๕.       วันฉัตรมงคล

วันพุธ ที่ ๔ พฤษภาคม                                                            ๑ วัน

๖.        วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ         

           วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม                                                  ๑ วัน

๗.      วันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม                                                               ๑ วัน

วันพระเดือนพฤษภาคม 2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 23 แรม 8 ค่ำเดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 30 แรม 15 ค่ำเดือน 6

 

ฤกษ์ยามมงคล พฤษภาคม 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2565 วันที่ 1, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 27
 • ฤกษ์งานหมั้น พฤษภาคม 2565 วันที่ 29, 30
 • ฤกษ์เปิดกิจการ พฤษภาคม 2565 วันที่ 1, 5, 6, 12, 14, 23, 24, 29, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2565 วันที่ 1, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 23, 27

ปฏิทินพฤษภาคม 2565

ปฏิทิน พฤษภาคม 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนพฤษภาคม 2565

 

วันหยุดพฤษภาคม2565


ปฏิทินมิถุนายน 2565

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2565

๘.      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ ที่ ๓  มิถุนายน                                                                      ๑ วัน

วันพระเดือนมิถุนายน 2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 7 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
 • วันอังคารที่ 14 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
 • วันพุธที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือน 7
 • วันอังคารที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือน 7

 

ฤกษ์ยามมงคล มิถุนายน 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2565 วันที่ 1, 2, 4, 8, 13, 14, 17, 20, 21
 • ฤกษ์งานหมั้น มิถุนายน 2565 วันที่ 4, 6, 11, 14, 15, 17
 • ฤกษ์เปิดกิจการ มิถุนายน 2565 วันที่ 1, 5, 6, 29, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มิถุนายน 2565 วันที่ 1, 4, 8, 9, 14, 15, 20, 23, 26, 27

ปฏิทินมิถุนายน 2565

ปฏิทิน มิถุนายน 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนมิถุนายน 2565

 

วันหยุดมิถุนายน2565


ปฏิทินกรกฎาคม 2565

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

๙.      วันอาสาฬหบูชา

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม                                                             ๑ วัน

๑๐.    วันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม                                                         ๑ วัน

๑๑.    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม                                                                ๑ วัน

วันพระเดือนกรกฎาคม 2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพุธที่ 6 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
 • วันพุธที่ 13 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 แรม 8 ค่ำเดือน 8
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 แรม 15 ค่ำเดือน 8

 

ฤกษ์ยามมงคล กรกฎาคม 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2565 วันที่ 5, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 31
 • ฤกษ์งานหมั้น กรกฎาคม 2565 วันที่ 5, 20, 28
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กรกฎาคม 2565 วันที่ 5, 12, 13, 15, 19, 21, 24, 25, 27, 31
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กรกฎาคม 2565 วันที่ 5, 21, 13, 15, 17, 21, 24, 25

ปฏิทินกรกฎาคม 2565

ปฏิทิน กรกฏาคม 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนกรกฏาคม 2565

 

วันหยุดกรกฎาคม2565


ปฏิทินสิงหาคม 2565

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565

๑๒     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ ๑๒  สิงหาคม                                                           ๑ วัน

วันพระเดือนสิงหาคม2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันศุกร์ที่ 5 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 12 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
 • วันเสาร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำเดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 26 แรม 14 ค่ำเดือน 9

 

ฤกษ์ยามมงคล สิงหาคม 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2565 วันที่ 2, 9, 12, 14, 21, 24, 26, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น สิงหาคม 2565 วันที่ 2, 6, 21
 • ฤกษ์เปิดกิจการ สิงหาคม 2565 วันที่ 9, 12, 13, 21, 24, 25
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สิงหาคม 2565 วันที่ 6, 21, 24

ปฏิทินสิงหาคม 2565

ปฏิทิน สิงหาคม 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนสิงหาคม 2565

 

วันหยุดสิงหาคม2565


ปฏิทินกันยายน 2565

วันหยุดเดือนกันยายน 2565

วันพระเดือนกันยายน2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันเสาร์ที่ 3 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 10 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 25 แรม 15 ค่ำเดือน 10

 

ฤกษ์ยามมงคล กันยายน 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน กันยายน 2565 วันที่ 2, 9, 12, 14, 21, 24, 26, 30
 • ฤกษ์งานหมั้น กันยายน 2565 วันที่ 2, 6, 21
 • ฤกษ์เปิดกิจการ กันยายน 2565 วันที่ 9, 12, 13, 21, 24, 25
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่กันยายน 2565 วันที่ 6, 21, 24

ปฏิทินกันยายน 2565

ปฏิทิน กันยายน 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนกันยายน 2565

 

วันหยุดกันยายน2565


ปฏิทินตุลาคม 2565

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565

๑๓.    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม                                                                    ๑ วัน

๑๔.    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม                                                                           ๑ วัน

วันพระเดือนตุลาคม2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันจันทร์ที่ 3 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
 • วันจันทร์ที่ 10 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
 • วันอังคารที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือน 11
 • วันจันทร์ที่ 24 แรม 14 ค่ำเดือน 11

 

ฤกษ์ยามมงคล ตุลาคม 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2565 วันที่ 1, 2, 3, 4, 11, 19, 25
 • ฤกษ์งานหมั้น ตุลาคม 2565 วันที่ 6, 8, 17, 19, 20
 • ฤกษ์เปิดกิจการ ตุลาคม 2565 วันที่ 1, 3, 7, 8, 20, 26
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2565 วันที่ 1, 3, 6, 8, 17, 20, 24, 25

ปฏิทินตุลาคม 2565

ปฏิทิน ตุลาคม 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนตุลาคม 2565

 

วันหยุดตุลาคม2565


ปฏิทินพฤศจิกายน 2565

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565

วันพระเดือนพฤศจิกายน2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันอังคารที่ 1 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
 • วันอังคารที่ 8 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
 • วันพธที่ 16 แรม 8 ค่ำเดือน 12
 • วันพุธที่ 23 แรม 15 ค่ำเดือน 12

 

ฤกษ์ยามมงคล พฤศจิกายน 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2565 วันที่ 1, 9, 14, 21, 25
 • ฤกษ์งานหมั้น พฤศจิกายน 2565 วันที่ 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19
 • ฤกษ์เปิดกิจการ พฤศจิกายน 2565 วันที่ 1, 9, 14, 21, 25
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2565 วันที่ 1, 5, 9, 10, 13, 19 , 21, 22, 25

ปฏิทินพฤศจิกายน 2565

ปฏิทิน พฤศจิกายน 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2565

 

วันหยุดพฤศจิกายน2565


ปฏิทินธันวาคม 2565

วันหยุดเดือนธันวาคม 2565

๑๕.    วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม                                                               ๑ วัน

๑๖.    วันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม                                                                   ๑ วัน

๑๗.    วันสิ้นปี

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม                                                                 ๑ วัน

วันพระเดือนธันวาคม2565

วันพระเดือนนี้ ตรงกับ

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
 • วันศุกร์ที่ 16 แรม 8 ค่ำเดือน 1
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 แรม 14 ค่ำเดือน 1
 • วันศุกร์ที่ 30 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2

 

ฤกษ์ยามมงคล ธันวาคม 2565

 • ฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2565 วันที่ 1, 3, 4, 14, 18, 26
 • ฤกษ์งานหมั้น ธันวาคม 2565 วันที่ 11, 17, 18, 20
 • ฤกษ์เปิดกิจการ ธันวาคม 2565 วันที่ 3, 4, 15, 26, 27
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2565 วันที่ 1, 3, 4, 8, 18, 26

ปฏิทินธันวาคม 2565

ปฏิทิน ธันวาคม 2565
ปฏิทิวันพระ เดือนธันวาคม 2565

 

วันหยุดธันวาคม2565

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ตารางปฏิทิน 2563 / ตารางปฏิทิน 2564 / บทความ

 

ใส่ความเห็น