ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินแขวนมาตราฐานเอบิซ

ปฏิทินวันพระ

รวบรวมปฏิทินวันพระ2561/ วันพระ2562 / วันพระ2563 / วันพระ2564 / วันพระ 2565

โรงพิมพ์ปฏิทิน / ปฏิทินแขวน / ปฏิทิน 2563 / ปฏิทิน 2564 / ปฏิทิน 2565 /บทความ / วันหยุดราชการ

ปฏิทิน2564 pdf 
ปฏิทิน2563พร้อมวันหยุดราชการ

วันพระ 2561

วันพระ เดือนมกราคม 2561

วันพระปี61

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีระกา
 • วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีระกา
 • วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ตรงกับวัน แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีระกา
 • วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีระกา
 • วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีระกา

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันพระปี61

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีระกา
 • วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีระกา
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีระกา

วันพระ เดือนมีนาคม 2561

วันพระปี61

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีระกา
 • วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีระกา
 • วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ตรงกับวัน แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีระกา
 • วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีจอ
 • วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีจอ

วันพระ เดือนเมษายน 2561

วันพระปี61

 • วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เเดือนห้า (5) ปีจอ
 • วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 ตรงกับวัน แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีจอ
 • วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีจอ
 • วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีจอ

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2561

วันพระปี61

 • วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนหก (6) ปีจอ
 • วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือนหก (6) ปีจอ
 • วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีจอ
 • วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีจอ

วันพระ เดือนมิถุนายน 2561

วันพระปี61

 • วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีจอ
 • วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีจอ
 • วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือนแปด (8) ปีจอ
 • วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือนแปด (8) ปีจอ

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2561

วันพระปี61

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนแปด (8) ปีจอ
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือนแปด (8) ปีจอ
 • วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือนแปดหลัง (88) ปีจอ
 • วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือนแปดหลัง (88) ปีจอ

วันพระ เดือนสิงหาคม 2561

วันพระปี61

 • วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนแปดหลัง (88) ปีจอ
 • วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือนแปดหลัง (88) ปีจอ
 • วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีจอ
 • วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีจอ

วันพระ เดือนกันยายน 2561

วันพระปี61

 • วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเเดือน เก้า (9) ปีจอ
 • วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีจอ
 • วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีจอ
 • วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีจอ

วันพระ เดือนตุลาคม 2561

วันพระปี61

 • วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีจอ
 • วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีจอ
 • วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีจอ
 • วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีจอ

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2561

วันพระปี61

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีจอ
 • วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีจอ
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีจอ
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีจอ
 • วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีจอ

วันพระ เดือนธันวาคม 2561

วันพระปี61

 • วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีจอ
 • วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีจอ
 • วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีจอ
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีจอ

วันพระ 2562

วันพระ เดือนมกราคม 2562

วันพระปี62

 • วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ตรงกับวัน แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีจอ
 • วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีจอ
 • วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีจอ
 • วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีจอ

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันพระปี62

 • วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวัน แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีจอ
 • วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีจอ
 • วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีจอวัน
 • วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีจอ

วันพระ เดือนมีนาคม 2562

วันพระปี62

 • วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ตรงกับวัน แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีจอ
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีจอ
 • วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีจอ
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีจอ
ปฏิทิน2563

วันพระ เดือนเมษายน 2562

วันพระปี62

 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2562 ตรงกับวัน แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีจอ
 • วันพุธที่ 12 เมษายน 2562 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 19 เมษายน 2562 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีกุน
 • วันพุธที่ 27 เมษายน 2562 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีกุน

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2562

วันพระปี62

 • วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือนหก (5) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือนหก( 6) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือนหก (6) ปีกุน
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนหก (6) ปีกุน

วันพระ เดือนมิถุนายน 2562

วันพระปี62

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือนหก (6) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีกุน

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2562

วันพระปี62

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน เจ็ด (7) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน แปด (8) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน แปด (8) ปีกุน
 • วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน แปด (8) ปีกุน
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน แปด (8) ปีกุน
ปฏิทิน2564

วันพระ เดือนสิงหาคม 2562

วันพระปี62

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีกุน
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือนเก้า (9) ปีกุน
 • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีกุน
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีกุน

วันพระ เดือนกันยายน 2562

วันพระปี62

 • วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีกุน
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีกุน

วันพระ เดือนตุลาคม 2562

วันพระปี62

 • วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีกุน
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีกุน
 • วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีกุน

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2562

วันพระปี62

 • วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีกุน
ปฏิทินวันหยุด2564

วันพระ เดือนธันวาคม 2562

วันพระปี62

 • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีกุน
 • วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีกุน
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีกุน
 • วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีกุน

วันพระ 2563

กาลโยค จุลศักราช ๑๓๘๑ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15เมษายน 2562 – วันที่ 15 เมษายน 2563

กาลโยคธงชัยอธิบดีอุบาทว์โลกาวินาศ
วัน
ยาม
ฤกษ์๑๖๑๕๑๗
ราศี
ดิถี๑๓๒๕๑๒๑๑

กาลโยค จุลศักราช ๑๓๘๒ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16เมษายน 2563 – วันที่ 15 เมษายน 2564

กาลโยคธงชัยอธิบดีอุบาทว์โลกาวินาศ
วัน
ยาม
ฤกษ์๒๖๒๕๑๘
ราศี๑๑๑๐
ดิถี๒๓๒๖๒๒๑๒

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2563

ปฏิทินวันพระปี63

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีกุน
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีกุน
 • วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีกุน
 • วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ตรงกับวัน แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีกุน

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันพระปี63

 • วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีกุน
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวัน แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีกุน

วันพระ เดือนมีนาคม 2563

วันพระปี63

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีกุน
 • วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ตรงกับวัน แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีชวด
ปฏิทิน2563วันพระ

วันพระ เดือนเมษายน 2563

วันพระปี63

 • วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีชวด
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ตรงกับวัน แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีชวด
 • วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีชวด

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2563

วันพระปี63

 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือนหก (6) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนหก( 6) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือนหก (6) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีชวด
ปฏิทินปี2564

วันพระ เดือนมิถุนายน 2563

วันพระปี63

 • วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือนเจ็ด (7) ปีชวด
 • วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือนแปด (8) ปีชวด

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2563

วันพระปี63

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน แปด (8) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน แปด (8) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน แปด (8) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีชวด

วันพระ เดือนสิงหาคม 2563

วันพระปี63

 • วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีชวด
 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน เก้า (9) ปีชวด
 • วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีชวด

วันพระ เดือนกันยายน 2563

วันพระปี63

 • วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบ (10) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีชวด
วันพระปี64

วันพระ เดือนตุลาคม 2563

วันพระปี63

 • วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน สิบเอ็ด (11) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีชวด

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2563

วันพระปี63

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีชวด
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีชวด

วันพระ เดือนธันวาคม 2563

วันพระปี63

 • วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน ยี่(2) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน ยี่(2) ปีชวด
ปฏิทินวันนี้

วันพระ 2564

กาลโยค จุลศักราช ๑๓๘๒ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16เมษายน 2563 – วันที่ 15 เมษายน 2564

กาลโยคธงชัยอธิบดีอุบาทว์โลกาวินาศ
วัน
ยาม
ฤกษ์๒๖๒๕๑๘
ราศี๑๑๑๐
ดิถี๒๓๒๖๒๒๑๒

กาลโยค จุลศักราช ๑๓๘๓ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16เมษายน 2564 – วันที่ 15 เมษายน 2565

กาลโยคธงชัยอธิบดีอุบาทว์โลกาวินาศ
วัน
ยาม
ฤกษ์๑๙
ราศี
ดิถี๒๗๑๓

วันพระ เดือนมกราคม 2564

วันพระปี64

 • วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน ยี่(2) ปีชวด
 • วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือนยี่(2) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สาม(3) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สาม(3) ปีชวด

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพระปี64

 • วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สาม(3) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน สาม(3) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สี่(4) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สี่(4) ปีชวด

วันพระ เดือนมีนาคม 2564

วันพระปี64

 • วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สี่(4) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สี่(4) ปีชวด
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน ห้า(5) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน ห้า(5) ปีฉลู

วันพระ เดือนเมษายน 2564

วันพระปี64

 • วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน ห้า(5) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน ห้า(5) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน หก(6) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน หก(6) ปีฉลู
ปฏิทิน2020

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2564

วันพระปี64

 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน หก(6) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน หก(6) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน เจ็ด(7) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน เจ็ด(7) ปีฉลู

วันพระ เดือนมิถุนายน 2564

วันพระปี64

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน เจ็ด(7) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน เจ็ด(7) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน แปด(8) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน แปด(8) ปีฉลู

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2564

วันพระปี64

 • วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน แปด(8) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน แปด(8) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน แปดหลัง(8-8) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน แปดหลัง(8-8) ปีฉลู

วันพระ เดือนสิงหาคม 2564

วันพระปี64

 • วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน แปดหลัง(8-8) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน แปดหลัง(8-8) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน เก้า(9) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน เก้า(9) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน เก้า(9) ปีฉลู

วันพระ เดือนกันยายน 2564

วันพระปี64

 • วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน เก้า(9) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบ(10) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบ(10) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบ(10) ปีฉลู

วันพระ เดือนตุลาคม 2564

วันพระปี64

 • วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบ(10) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด(11) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบเอ็ด(11) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด(11) ปีฉลู
ปฏิทินปี63

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2564

วันพระปี64

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน สิบเอ็ด(11) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีฉลู

วันพระ เดือนธันวาคม 2564

วันพระปี64

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ตรงกับวัน แรม 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีฉลู

วันพระ 2565

กาลโยค จุลศักราช ๑๓๘๓ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16เมษายน 2564 – วันที่ 15 เมษายน 2565

กาลโยคธงชัยอธิบดีอุบาทว์โลกาวินาศ
วัน
ยาม
ฤกษ์๑๙
ราศี
ดิถี๒๗๑๓

กาลโยค จุลศักราช ๑๓๘๔ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16เมษายน 2565 – วันที่ 15 เมษายน 2566

กาลโยคธงชัยอธิบดีอุบาทว์โลกาวินาศ
วัน
ยาม
ฤกษ์๑๙๑๐๑๘๒๐
ราศี
ดิถี๑๓๒๘๑๒๑๔

วันพระ เดือนมกราคม 2565

วันพระปี65

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน ยี่(2) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน ยี่(2) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน ยี่(2) ปีฉลู

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันพระปี65

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน ยี่(2) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สาม(3) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สาม(3) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สาม(3) ปีฉลู

วันพระ เดือนมีนาคม 2565

วันพระปี65

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน สาม(3) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สี่(4) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สี่(4) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สี่(4) ปีฉลู

วันพระ เดือนเมษายน 2565

วันพระปี65

ปฏิทินวันพระ
 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สี่(4) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน ห้า(5) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน ห้า(5) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน ห้า(5) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน ห้า(5) ปีขาล

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2565

วันพระปี65

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน หก(6) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน หก(6) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน หก(6) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน หก(6) ปีขาล

วันพระ เดือนมิถุนายน 2565

วันพระปี65

 • วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน เจ็ด(7) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน เจ็ด(7) ปีขาล
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน เจ็ด(7) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน เจ็ด(7) ปีขาล

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2565

วันพระปี65

 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน แปด(8) ปีขาล
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน แปด(8) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน แปด(8) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน แปด(8) ปีขาล

วันพระ เดือนสิงหาคม 2565

วันพระปี65

 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน เก้า(9) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน เก้า(9) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือนเก้า(9) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน เก้า(9) ปีขาล
วันพระ2564

วันพระ เดือนกันยายน 2565

วันพระปี65

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบ(10) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบ(10) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบ(10) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบ(10) ปีขาล

วันพระ เดือนตุลาคม 2565

วันพระปี65

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด(11) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบเอ็ด(11) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบเอ็ด(11) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน สิบเอ็ด(11) ปีขาล

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2565

วันพระปี65

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีขาล
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน สิบสอง(12) ปีขาล

วันพระ เดือนธันวาคม 2565

วันพระปี65

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ตรงกับวัน แรม 14 ค่ำเดือน อ้าย(1) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำเดือน ยี่(2) ปีขาล
วันหยุดราชการ2564

ใส่ความเห็น